Školné současné

Ve školním roce 2023/2024 činí školné 121.000,- Kč (12.100,- Kč za měsíc), 1. sourozenec má slevu 600,- Kč měsíčně, 2. a další sourozenec má slevu 5000,- Kč měsíčně.

Školné za 1. sourozence žáka při docházce do školy zároveň na školní rok 2023/24: 115.000,- Kč (11.500,- Kč měsíčně)

Školné za 2. a dalšího sourozence žáka při docházce do školy zároveň na školní rok 2023/24: 71.000,- Kč (7.100,- Kč měsíčně)

V prvním roce školní docházky platí žák jednorázový příspěvek na prázdninový provoz školy ve výši 10.000,- Kč.

Školné zahrnuje celodenní péči od 7.30 do 16.30 (je to tedy včetně družiny, ale kromě kroužků a obědů).

Školné od školního roku 2024/2025

Po uplatnění inflační doložky bude školné v roce 2024/2025:

– 13.350,- Kč měsíčně, tedy 133.500,- Kč za školní rok

– první sourozenec bude mít po slevě školné 12.700,- Kč měsíčně

– druhý a další sourozenec bude mít po slevě školné 8.350,- Kč měsíčně

Příspěvek na prázdninový provoz bude 12.000,- Kč po nástupu dítěte do školy.