Štěpánka Rajchlová

Na Naší škole pracuji ve vedení a každý den se snažím, aby měli všichni ke své práci vše, co potřebují, a bylo jim dobře s dětmi. Kromě toho učím  děti ve věku 6.-9. třídy češtinu tak, aby ji měly rády a nebály se její pověstné obtížnosti.

stepanka.rajchlova@naseskolapraha.cz


Ivan Čermák

V Naší škole si dost času dělám z někoho legraci. Při tom se starám o koordinaci pedagogické a koncepční stránky celého projektu. Hodně mluvím s průvodci a s dětmi a snažím se mít přehled o tom, zda se nám daří držet směr, který společně určujeme.

ivan.cermak@naseskolapraha.cz


Ondřej Fiedler

V Naší škole pracuji jako průvodce u dětí na druhém stupni. Učím češtinu, společnost a tělocvik. Celkově se u dětí snažím rozvíjet hlavně dovednosti spojené se čtením a psaním. Málokoho pak překvapí, že mám na starosti péči o školní knihovnu.

ondrej.fiedler@naseskolapraha.cz


Alena Steinerová

V Naší škole učím angličtinu děti ve věku 4. – 9. třídy. Baví mě vymýšlet aktivity, které dětem umožňují učit se cizí jazyk co nejpřirozenější cestou.

alena.steinerova@naseskolapraha.cz


Jakub Doležal

jakub.dolezal@naseskolapraha.cz


Martin Hrubý

V Naší škole mám na starost předmět Studio.

martin.hruby@naseskolapraha.cz


Eliška Pácaltová

V Naší škole se věnuji dětem na druhém stupni. Pravidelně se s nimi potkávám při hodinách matematiky, kde objevujeme svět logiky a propojenosti. Jedeme podle prof. Hejného, a tak se u toho učíme komunikovat, pracovat s chybou a respektovat odlišné pohledy. Dále děti provádím Životem, což jsou hodiny věnované praktickým věcem od finanční gramotnosti přes kritické myšlení až po práci s emocemi.

eliska.pacaltova@naseskolapraha.cz


Jan Kapitola

V Naší škole jsem nejčastěji se čtvrťáky a páťáky. Společně řešíme matematiku a předmět, kterému u nás říkáme “Svět”. Je to vlastně spojená prvouka a vlastivěda. Připravuji výjezdy dětí mimo školu.

jan.kapitola@naseskolapraha.cz


Pavlína Sluková

V Naší škole jsem nejvíc u prvňáčků, kde spolu začínáme číst, psát a počítat, ale hlavně mě baví být s nimi a také s dalšími z 2. – 5. třídy u angličtiny, se kterou si prostě nedám pokoj. Němčinou zase obtěžuji 8. – 9. třídu. Zkouším ráda i kroužky některých jiných cizích jazyků.

pavlina.slukova@naseskolapraha.cz


Petra Varsányiová

petra.varsanyiova@naseskolapraha.cz


Shannan Thorpe

At Naše škola I teach English to children of all grade levels, with a focus on communication, vocabulary acquisition, and natural conversation. I firmly believe in hands-on-learning and encourage children to “find their voice” while overcoming insecurities.

shannan.thorpe@naseskolapraha.cz


Alžběta Raichlová

alzbeta.raichlova@naseskolapraha.cz