Zápis do 1. třídy ve školním roce 2023/2024

Milí rodiče budoucích prvňáčků,

ve školním roce 2023/2024 bude přijato do prvního ročníku Naší školy 15 dětí.

Přihlásit se je potřeba online. Po vyplnění obdržíte potvrzovací e-mail s Žádostí zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou bude nutno podepsat. Žádost bude obsahovat registrační číslo (v žádosti uvedeno jako evidenční číslo), které bude sloužit ke zveřejnění výsledků. Žádosti budou přijímány od 29. 3. 2023 do 31. 3. 2023 15 hod., a to elektronicky, poštou nebo osobně v budově Naší školy.

Podrobné informace k zápisu najdete zde.

Přihlašování a postup při zápise najdete zde.