Stravování probíhá ve školní jídelně v přízemí školy.

Systém pro evidenci strávníků je propojen s kartami ISIC.

Platby za obědy se hradí na účet: 131-932610247/0100

Vnitřní řád ŠJ můžete vidět zde.

Přihláška ke stravování zde ke stáhnutí.

Vedoucí školní jídelny: Marie Kovaříková
Kontakt: 734 327 271