Naše škola Praha – základní škola s.r.o. zahájila dne 1. 1. 2021 realizaci projektu „Rozvoj ZŠ Naše škola Praha“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_081/0017764, který je financován Evropskou unií z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Realizace projektu bude probíhat po dobu 18 měsíců. V rámci projektu bude ZŠ poskytnuta podpora prostřednictvím šablonových dotací na osobnostně sociální rozvoj 6 pedagogů formou 6 zahraničních stáží a dále na extrakurikulární a rozvojové aktivity ZŠ formou realizace 1 projektového dne ve výuce pro 30 žáků za účasti odborníka z praxe. O aktuální realizaci projektu budeme pravidelně informovat na našich webových stránkách.

Zahájení projektu „Rozvoj ZŠ Naše škola Praha“