Zápis do 1. třídy ve školním roce 2022/2023

Milí rodiče budoucích prvňáčků,

ve školním roce 2022/2023 bude přijato do prvního ročníku Naší školy 16 dětí.

Přihlásit se je potřeba online. Po vyplnění obdržíte potvrzovací e-mail s Žádostí zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání, kterou bude nutno podepsat. Žádost bude obsahovat registrační číslo (v žádosti uvedeno jako evidenční číslo), které bude sloužit ke zveřejnění výsledků. Žádosti budou přijímány od 30. 3. 2022 do 1. 4. 2022 17 hod., a to elektronicky, poštou nebo osobně v budově Naší školy.

Podrobné informace k zápisu najdete zde.

Přihlašování a postup při zápise najdete zde.

Výsledky losování:

PořadíČíslo vylosovaného (modře zvýraznění jsou sourozenci)
1.29
2.33
3.34
4.37
5.42
6.43
7.45
8.55
9.61
10.64
11.67
12.69
13.47
14.41
15.44
16.56
17.72
18.77
19.78
20.38
21.76
22.39
23.27
24.25
25.50
26.48
27.46
28.49
29.51
30.73
31.28
32.66
33.71
34.59
35.62
36.63
37.65
38.74
39.36
40.40
41.75
42.35
43.32
44.31
45.68
46.58
47.57
48.53
49.54
50.52