Měsíční příspěvek na provoz činí 8.000,- Kč měsíčně za každé dítě. Cena zahrnuje celodenní péči a výchovu. Cena nezahrnuje stravování.

Nastupuje-li žák v průběhu roku v první polovině měsíce, hradí se provozní příspěvek v plné výši za tento měsíc (tedy 8.000,- Kč). Nastupuje-li žák v druhé polovině měsíce, hradí se provozní příspěvek v poloviční výši (tedy 4.000,- Kč).