Roční školné činí 95.000,- Kč.

Při nástupu do Naší školy se hradí zápisné ve výši jednoho měsíčního školného, tedy 9.500,- Kč.

Školné zahrnuje celodenní péči od 7.30 do 16.30 kromě kroužků a obědů.