Školní rok 2019/2020

Termíny setkání s rodiči: 11. prosince, 22. ledna, 4. března, 15. dubna a 27. května.

Ředitelská volna: 27. září, 18. listopadu, 29. a 30. června.