V současné době zajišťujeme vzdělání pro děti ve věku 1. i 2. stupně ZŠ, které jsou v individuálním vzdělávání. Směřujeme však k tomu, abychom příští školní rok otevřeli vlastní akreditovanou základní školu s přípravným ročníkem a současně střední školu ve formě kombinovaného lycea. Pro založení akreditované školy bychom rádi získali vhodnou budovu na území městských částí Praha 8, 9 nebo 10.

Naše vize

V Naší škole se společně podílíme na tvorbě bezpečného a radostného prostředí, jednáme s respektem, pečujeme o vztahy. Připravujeme se na další vzdělávání a uplatnění v životě. Směřujeme k zodpovědnosti za sebe sama a své okolí.