V současné době zajišťujeme vzdělávání pro děti ve věku 1. i 2. stupně ZŠ, avšak směřujeme k tomu, abychom příští školní rok 2020/2021 otevřeli současně i střední školu ve formě kombinovaného lycea.

Naše vize

V Naší škole se společně podílíme na tvorbě bezpečného a radostného prostředí, jednáme s respektem a pečujeme o vztahy. Připravujeme se na další vzdělávání a uplatnění v životě. Směřujeme k zodpovědnosti za sebe sama a své okolí.