Radost

Věříme, že učení a výchova efektivně probíhají jen v prostředí, kde jsou lidé společně rádi a mají i radost z toho, co dělají.

Péče o vztahy jako priorita, slušnost

Naší školu vnímáme jako společenství se silnou vnitřní dynamikou. Proto se každý den aspoň na patnáct až dvacet minut všichni scházíme, abychom společně sdíleli své zážitky, potřeby a dojmy, rozhodovali o společných krocích, přemýšleli a měli možnost vnímat celek.
Fungující vztahy, bezpečí a slušnost jsou u nás na prvním místě.

Systém práv a povinností, sounáležitost se školou a lidmi v ní

Učíme se pracovat se systémem práv a povinností. V úvodu roku s dětmi společně nastavujeme pravidla a hlasujeme o seznamu práv, která bychom chtěli ve škole všichni mít. Ke každému právu však vždy náleží i konkrétní povinnost, která existenci práva podmiňuje.
Např. Mám právo být v příjemném prostředí. Mám povinnost se podílet na jeho údržbě

Odpovědnost za sebe a za své učení

Každé dítě v Naší škole se průběžně dostává do situací, kdy má odpovědnost nejen za sebe, ale i za chod školy. Společně se dělíme o dohlížení na úklid, řízení setkání celé školy, koordinaci některých programů, udržování systému práv a povinností, patronství nad novými spolužáky.
K rozvoji odpovědnosti za své učení přispívá systém ověřování. Čas a místo ověřování míry zvládnutí učiva záleží na tom, jak se konkrétní dítě domluví s průvodcem. Může si splnit výstupy z předmětu díky samostudiu dříve než ostatní děti a později se věnovat více jiným oblastem. Zároveň si může splnění některých výstupů odložit. Důležité ale je, aby bylo vždy vše hotové do předem daného termínu. Schopnost rovnoměrně si rozložit práci je důležitou součástí hodnocení.

Odpovědnost za své okolí, orientace na přírodu a ekologii

Chceme, aby děti v Naší škole vnímaly své okolí a sounáležitost s ním. Může jít o prosté třídění odpadu. Na místě je ale i pomoc lidem, kteří se zrovna nemají tak dobře jako my, či vymýšlení a realizace projektů, které udělají svět lepším.

Rozvoj vědomostí vyváženě s dovednostmi

Jedno bez druhého dává jen malý smysl, co dodat.

Tvořivost v hledání nových přístupů ke vzdělávání

Chceme se sami učit, hledat, sdílet a propojovat. Snažíme se být v kontaktu se zajímavými školami a odborníky. Každý náš pedagog má za úkol mít vždy promyšlené nějaké dlouhodobé směřování svého seberozvoje v souvislosti se školou. Věříme, že dobře učíme děti jen v momentě, kdy se sami učíme.

Průběžné pozorování, vyhodnocování a ladění pedagogického procesu

Máme vizi, máme představu, jak k ní směřovat. Abychom byli efektivní, budeme často komunikovat s dětmi a jejich rodiči. Zároveň počítáme s externí podporou ze strany odborníků, abychom byli schopni udržovat si nadhled.

Věkově smíšené skupiny

S dětmi pracujeme tak, aby měly stále na paměti, že Naši školu tvoří lidé od šesti let až po dospěláky. Snažíme se navozovat přirozené situace, kdy dochází ke spolupráci a komunikaci. Směřujeme k tomu, aby měly starší děti rozvrhu aspoň jednu hodinu týdně, kdy mají za úkol pomoci mladším s učením.

Výjezdy, pobyt mimo školu

Cestování do přírody či na zajímavá místa je nedílnou součástí našeho učení.
Počítáme s tím, že během školního roku každé dítě minimálně třikrát, ale ideálně vícekrát, vyrazí na výjezd. Preferujeme pobyt v drsnějších podmínkách na horolezeckých či skautských chatách, kde nemusí být vždy vynálezy jako elektřina či splachovací záchod. Sledujeme tím schopnost městských dětí orientovat se v méně komfortních podmínkách.