Naše škola Praha – základní škola s.r.o. zahájilo dne 1. 2. 2023 realizaci projektu „Podpora a rozvoj ZŠ
Naše škola“, reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0003602, který je financován Evropskou unií
prostřednictvím Operačního programu Jan Amos Komenský. Realizace projektu bude probíhat po
dobu 24 měsíců.

Stručný popis

Jedná se o šablonový dotační projekt, v rámci kterého budou poskytnuty dotační zdroje na zajištění
pracovní pozice Školního asistenta ZŠ, Kariérového poradce ZŠ a také na zajištění realizace 3
vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ.

Cíl

Zajištění podpory žáků ZŠ vč. žáků s potřebou podpůrných opatření ke kvalitnímu a inkluzivnímu
vzdělávání prostřednictvím zřízení 2 pracovních pozic Školního asistenta ZŠ a Kariérového poradce ZŠ
a podpora pracovníků ve vzdělávání ZŠ v rámci rozšíření jejich znalostí, dovedností a kompetencí
prostřednictvím realizace jejich vzdělávání.

Výsledky

  • Zvýšení kvality a inkluzivnosti ZŠ Naše škola Praha – základní škola s.r.o.
  • Optimalizace podmínek pro vzdělávání, výchovu a proinkluzivnost žáků a pracovníků ve
   vzdělávání ZŠ Naše škola Praha – základní škola s.r.o.,
  • Podpora žáků ZŠ s potřebou podpůrných opatření ve stupni 1 – 5.
  • Podpora všech žáků ZŠ v rámci optimalizovaných podmínek vzdělávání,
  • Podpora pracovníků ve vzdělávání prostřednictvím prohloubení a rozšíření jejich znalostí,
   dovedností a kompetencí, které následně využijí v rámci své praxe.

  Zahájení projektu „Podpora a rozvoj ZŠ Naše škola“