Naše škola Praha – základní škola s.r.o. zahájila dne 1. 9. 2022 realizaci investičního projektu „Naše škola Praha: Nové odborné učebny a vybavení“, reg. č. CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002263, který je financován Evropskou unií z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Realizace projektu bude probíhat po dobu 12 měsíců.

Popis projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj kompetencí v odborných předmětech a polytechnických dovednostech u žáků vč. žáků se SVP a OMJ, kteří navštěvují ZŠ Naše škola Praha – základní škola, a to za podpory pedagogických pracovníků. V projektu budou nově vybudovány 4 odborné učebny pro výuku matematiky, přírodních věd (zeměpis, chemie, fyzika, přírodověda/biologie), cizích jazyků (AJ, FJ, ŠJ, NJ), rozvoje čtenářské gramotnosti (knihovna, studovna) a dále bude vybudována cvičná kuchyňka.

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality vzdělávání na základní škole Naše škola Praha – základní škola s. r. o. v rámci rozvoje kompetencí v přírodních vědách, komunikace v cizích jazycích, rozvoje čtenářské gramotnosti a polytechnických dovednostech čímž dojde k posílení základní páteřní infrastruktury ve vzdělávání na naší základní škole a také se narovná rozdíl v nerovnoměrném vybavení škol na území hl. m. Prahy.

Realizací projektu očekáváme pozitivní změnu spočívající v posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře u stávajících a nově příchozích žáků naší základní školy a jejich podpoření v rámci společného vzdělávání a rozvíjení klíčových kompetencí s ohledem na aktuální požadavky trhu práce. Realizace projektu tak celkově přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání v naší základní škole a vyrovná rozdíly v nerovnoměrném vybavení a zařízení vzdělávací infrastruktury na území hl. m. Prahy.

Realizace projektu bude mí pozitivní dopady na komunitu základní školy v podobě souborů níže uvedených změn:

– posílení komunity školy (žáci – škola – rodiče),

– rozšíření možností výuky v odborných a polytechnických předmětech,

– rozvoj dobrovolnické práce pedagogů a žáků v rámci starání se o prostředí základní školy.

Výsledky projektu

Výsledkem realizace projektu budou nově vybudované 4 nové odborné učebny a 1 nová cvičná kuchyňka v základní škole s níže uvedenými kapacitami:

– Odborná učebna matematiky – 16 žáků,

– Odborná učebna přírodní věd – 16 žáků,

– Odborná učebna cizích jazyků – 16 žáků,

– Knihova se studovnou – 16 žáků,

– Cvičná kuchyňka – 10 žáků.

Zahájení projektu „Naše škola Praha: Nové odborné učebny a vybavení“