Děti i dospělí z „Naší školy Praha“ nám vyšli vstříc a umožnili nám, abychom na jejich škole a spolu s nimi zorganizovali o jednom březnovém dni přijímací zkoušky do výcviku pro budoucí učitele „Učitel naživo“. Dvanáct uchazečů, kteří se chtějí stát učiteli a projít intenzivním dvouletým výcvikem, si připravilo pro děti krátké výukové aktivity různých zaměření. Už od rána nás velmi mile překvapilo, jak se nás studenti školy ujali, jak nás provázeli a ukazovali nám svojí školu, kterou mají očividně rádi. Holky z prvního stupně vedly ranní kruh velmi schopně, studenti se zapojovali do diskuze a bylo zřejmé, že tu nejde o formalitu, ale o prostor a příležitost pro vyjádření a řešení skutečných potřeb. Jako hosté jsme byli vyzváni, abychom se krátce představili a pověděli, s čím dnes přicházíme. Během dne se studenti nestyděli sebevědomě a zároveň citlivě diskutovat, zapojovat do připravených aktivit a dávat na ně zpětnou vazbu. Dobře strávený den. 
Matouš Bořkovec a Alena Gal, Učitel naživo

Článek vychází ze spolupráce mezi Naší školou Praha a Učitelem naživo na výběrovém řízení na nové studenty do prvního ročníku.

Napsali o nás v UNŽ